REGULAMIN Willa Amelia

1. Pokój hotelowy jest wynajmowany na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

3. Rezerwacje przyjmowane są drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Przy rezerwacji wymagany jest zadatek w wysokości 30%. Pozostała należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. Opłata gotówką lub karta płatniczą. Wstępna rezerwacja gwarantowana jest przez 7 dni na minimum 14 dni przed przyjazdem. Po upływie tego terminu, w przypadku nie uiszczenia zadatku, rezerwacja ulega anulowaniu.
UWAGA! Klienci, którzy wpłacają zadatek są zobowiązani do podania danych do faktury VAT z wyprzedzeniem, jeśli życzą sobie jej wystawienie. W przeciwnym wypadku wystawiany jest paragon bez możliwości zmiany na Fakturę VAT.

4. Dostęp do zarezerwowanego pokoju przed rozpoczęciem doby hotelowej jest możliwy tylko w przypadku, gdy został on już przygotowany na przyjęcie Gości.

5. Przedłużenia pobytu poza wskazany w rezerwacji termin Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Willa Amelia może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku Gości nie stosujących się do poniższego regulaminu lub w przypadku braku dostępności pokoi.

6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.

7. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku oraz podpisanie hotelowej karty meldunkowej.

Polityka dotycząca ochrony danych: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

7.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P.H.U. Amelia z siedzibą w Solinie, 38-612 Solina, tel. +48 13 469 18 07, NIP 123-101-50-31, REGON 142377944

7.2. Podstawowym celem dla którego hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich - Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

7.3. Podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi.7.4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

7.5. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

7.6. Każdy gość ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.7. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom nie zameldowanym w Willi Amelia.

9. Osoby nie zameldowane w Willi Amelia mogą przebywać w pokoju gościa do godz.22:00.

10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.

11. Willa Amelia może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uregulował wszystkich opłat, naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w Willa Amelia.

12. Ze względu na komfort wypoczynku naszych Gości na terenie Willi Amelia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz budynku, gdzie na życzenie gości będą wykładane popielniczki.

13. Podczas pobytu Gościa pokoje nie są udostępniane osobom trzecim.

14. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych (w tym również zagubienie kluczy) powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.

15. Gość powinien niezwłocznie zawiadomić Recepcję o wystąpieniu ewentualnej szkody po jej stwierdzeniu.

16. Parking niestrzeżony dla Gości Willa Amelia udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostałe w nich mienie.

17. Obsługa zobowiązana jest reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz porządku i czystości w Willi Amelia. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w recepcji.

18. Regulamin Willi Amelia podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.hotelsolina.com.pl, w drodze indywidualnego informowania Gościa przy potwierdzeniu rezerwacji oraz poprzez umieszczenie go w pokojach gościnnych.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu Willi Amelia.
Pozwoli to Państwu na wypoczynek w miłej atmosferze i zapewni Państwu komfortowy i bezpieczny pobyt.